Products & Services
Applications

Applications

Nanopore sequencing offers advantages in all areas of research. Our offering includes DNA sequencing, as well as RNA and gene expression analysis and future technology for analysing proteins.

Learn about applications
View all Applications
Resources
News Explore
Careers Contact
Back

The hornwort genome and early land plant evolution

Publication

Date: 10th February 2020 | Source: Nature Plants

Authors: Jian Zhang, Xin-Xing Fu, Rui-Qi Li, Xiang Zhao, Yang Liu, Ming-He Li, Arthur Zwaenepoel, Hong Ma, Bernard Goffinet, Yan-Long Guan, Jia-Yu Xue, Yi-Ying Liao, Qing-Feng Wang, Qing-Hua Wang, Jie-Yu Wang, Guo-Qiang Zhang, Zhi-Wen Wang, Yu Jia, Mei-Zhi Wang, Shan-Shan Dong, Jian-Fen Yang, Yuan-Nian Jiao, Ya-Long Guo, Hong-Zhi Kong, An-Ming Lu, Huan-Ming Yang, Shou-Zhou Zhang, Yves Van de Peer, Zhong-Jian Liu, Zhi-Duan Chen.

Read the full text Plant genome white paper Read more about plant research with nanopore

Recommended for you

Open a chat to talk to our sales team