Products & Services
Applications

Applications

Nanopore sequencing offers advantages in all areas of research. Our offering includes DNA sequencing, as well as RNA and gene expression analysis and future technology for analysing proteins.

Learn about applications
View all Applications
Resources
News Explore
Careers Contact
Back

The GGC repeat expansion in NOTCH2NLC is associated with oculopharyngodistal myopathy type 3

Publication

Date: 9th March 2021 | Source: Brain a Journal of Neurology

Authors: Jiaxi Yu, Jianwen Deng, Xueyu Guo, Jingli Shan, Xinghua Luan, Li Cao, Juan Zhao, Meng Yu, Wei Zhang, He Lv, Zhiying Xie, LingChao Meng, Yiming Zheng, Yawen Zhao, Qiang Gang, Qingqing Wang, Jing Liu, Min Zhu, Binbin Zhou, Pidong Li, Yinzhe Liu, Yang Wang, Chuanzhu Yan, Daojun Hong, Yun Yuan, Zhaoxia Wang.

Read the full text

Recommended for you

Open a chat to talk to our sales team