1000 spider silkomes: Linking sequences to silk physical properties

Authors: KAZUHARU ARAKAWA, NOBUAKI KONO, ALI D. MALAY, AYAKA TATEISHI, NAO IFUKU, HIROYASU MASUNAGA, RYOTA SATO, KOUSUKE TSUCHIYA, RINTARO OHTOSHI, DANIEL PEDRAZZOLI, ASAKA SHINOHARA, YUSUKE ITO, HIROYUKI NAKAMURA, AKIO TANIKAWA, YUYA SUZUKI, TAKEAKI ICHIKAWA, SHOHEI FUJITA, MASAYUKI FUJIWARA, MASARU TOMITA, SEAN J. BLAMIRES, JO-ANN CHUAH, HAMISH CRAIG, CHOON P. FOONG, GABRIELE GRECO, JUAN GUAN, CHRIS HOLLAND, DAVID L. KAPLAN, KUMAR SUDESH, BIMAN B. MANDAL, Y. NORMA-RASHID, NUR A. OKTAVIANI, RUCSANDA C. PREDA, NICOLA M. PUGNO, RANGAM RAJKHOWA, XIAOQIN WANG, KENJIRO YAZAWA, ZHAOZHU ZHENG, AND KEIJI NUMATA